Ініціативний педагогічний альянс "Велізар"


Педагогічний колектив альянсу


Автор ідеї та керівник проекту "Ініціативний педагогічний альянс "Велізар"

АКИМЕНКО

ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

учитель історії та педагог-організатор Царедарівського навчально-виховного комплексу Лозівської районної ради Харківської області, керівник гуртка "Клуб старшолкасників "Точка зору" Будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської районної ради 

Координаційна рада Ініціативного педагогічного альянсу "Велізар"


ЧИЖКОВА-ПОТЕЙЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Голова Координаційної рада альянсу

учитель української мови та літератури,  директор Царедарівського навчально-виховного комплексу

КУЛИК ІЛОНА ЮРІЇВНА

Член Координаційної рада альянсу

учитель української мови та літератури,  Царедарівського навчально-виховного комплексу

ДРАБИНКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Член Координаційної рада альянсу

заступник директора (дошкільний підрозділ) Царедарівського навчально-виховного комплексу

САВЧЕНКО ВІКТОРІЯ ГЕННАДІЇВНА

Секретар Координаційної рада альянсу

учитель образотворчого мистецтва, заступник директора Царедарівського навчально-виховного комплексу

ТИЩЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Член Координаційної рада альянсу

учитель іноземної мови (англійська)

Царедарівського навчально-виховного комплексу

ДАНИЛЬЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Член Координаційної рада альянсу

учитель зарубіжної літератури та російьскої мови Царедарівського навчально-виховного комплексуПрограма проекту


Методична тема "Використання інноваційних, проектних технологій у підході до розвитку та реалізації здібностей учнів, як сучасних українських патріотів"


Етапи підготовки та реалізації проекту

Підготовчий етап. Аналіз практики навчальних закладів району з патріотичного виховання молоді, якісного складу наявних педагогічних кадрів. Визначення науково-методичної теми. 

Науково-методична підготовка. Психологічна підготовка до сприйняття нового. Вивчення наявної науково-педагогічної та методичної літератури з певної проблеми, засвоєння передового досвіду, з’ясування сутності теми.

Розробка концепції. Визначення конкретних цілей і завдань групи. Розробка моделей, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці існуючого досвіду. Розробка змісту діяльності.

Окреслення напрямків. Колективне обговорення гіпотез. Випробувальне впровадження кращого педагогічного досвіду з даної проблеми.

Аналіз і підсумок результату. Апробація набутого досвіду на основі нових педагогічних ідей, рекомендацій, розроблених Ініціативним педагогічним альянсом. Узагальнення досвіду.

Запровадження досвіду альянсу в масову практику. Поширення набутого досвіду, надання допомоги вчителям, які зацікавились ідеями альянсу "Велізар".

Концепція діяльності

Актуальність роботи. На сьогодні серйозне занепокоєння викликає споживче ставлення молоді до рідної землі, прагматичне бажання влаштовуватися комфортніше. Відсутність належного патріотичного виховання дітей, шкільної молоді може спричинити серйозну духовно-моральну деформацію суспільства. Таким чином, сформувати в учнів почуття патріотизму як найважливішої духовно-моральної й громадянської цінності – нагальне завдання загальноосвітньої школи, починаючи з першого року навчання дитини. Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю, та модернізації навчально-виховного процесу. В основу концепції діяльності Ініціативного педагогічного альянсу "Велізар" покладено національну ідею, як консолідуючий чинник розвиток суспільстві й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинена національно свідома особистість. Виховуючи людину ХХІ століття, члени Ініціативного педагогічного альянсу "Велізар" пам’ятають, що виховується людина нової формації, майбутній інтелектуальний потенціал країни.

Мета діяльності: розробка та впровадження у практику ефективних виховних систем та інноваційних технологій виховання патріотизму, урізноманітнення концепції діяльності навчального закладу та створення нових конфігурацій здійснення виховного процесу.

Основні завдання: активізувати творчий потенціал педагогічного колективу навчального закладу з метою вдосконалення й підвищення їх професійної компетентності; моделювання, апробація, упровадження інноваційних технологій патріотичного виховання передового педагогічного досвіду; забезпечити особистісно-орієнтовану підготовку педагога до творчої діяльності з виховання патріотизму учнів навчальних закладів; розвивати традиційні займатись пошуком нових форм і методів процесу виховання; створити сприятливі умови для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей.

Форми роботи: творчі діалоги, панорами творчих знахідок, педагогічні ринги, арт-майданчики; аукціони педагогічних ідей; моделювання виховних заходів.

Пріоритетні напрями: осмислення й упровадження нового змісту освіти, проведення педагогічних досліджень і формування аналітичних висновків щодо інноваційних напрямків розвитку освіти; трансформування нових концепцій освіти та патріотичного виховання; розробка нових методів, прийомів, засобів, методик, технологій, систем навчання, виховання та розвитку дітей, управління; розробка проектів проведення ігор та конкурсів, присвячених проблемам патріотичного виховання молодих людей.

Модель-схема діяльності

Досвід діяльності альянсу

Система роботи за темою «Використання інноваційних, проектних технологій у підході до розвитку та реалізації здібностей учнів, як сучасних українських патріотів» ґрунтується на впровадженні виховних програм у форматі сучасних телевізійних шоу, проектних та мультимедійних технологій. З метою зламати «стандартизовані» уявлення про виховну роботу школи, популяризувати українську писемність і мову, виховувати сучасних патріотів України. До того ж під впливом діючої інноваційної системи виховання відбувається написання науково-дослідницької роботи на тему «Історія розвитку сучасних телевізійних шоу в Україні та світі», що візьме участь у конкурсі-захисті робіт МАН. Ефективний педагогічний досвід на тему: «Стан та перспективи національно-патріотичного виховання у форматі сучасного телевізійного шоу» було презентовано на семінарі-нараді методистів з виховної роботи районних відділів освіти Харківської області та в рамках роботи Львівської обласної літньої школи лідерства учнівського самоврядування, став учасником Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності», посів ІІІ місце на обласній виставці-презентації педагогічних ідей і технологій, а основні науково-методичні аспекти досвіду були надруковані у «Збірнику наукових праць ХНПУ ім. Г. Сковороди», присвяченого 70-річчю визволення Європи від нацизму.


Ми - українці! Оце і вся наша біографія