Виховна діяльність Миролюбівського ліцею


Система виховної роботи


Вектор діяльності "Консолідація дитячого соціуму з метою виховання національної гідності методами креативної освіти в контексті створення освітнього простору Нової української школи"

Сьогодні країна проживає один із найсуворіших періодів становлення та розвитку. Відбувається випробування народу на стійкість, мужність, порядність. Загартовується сила і дух нації, викристалізовуються її цінності, торується нелегкий шлях до суверенності. Спостерігається знецінення традиційних моральних норм, пропаганда жорстокості, бездуховності, невизначеність в оцінці подій історичного минулого, що негативно впливає на формування цінностей підростаючого покоління. Виростають молоді люди, позбавлені почуття національної гордості, яким насаджується безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль. У цих умовах постає розв’язання найгостріших проблем не тільки на державному рівні, а й глобальна інновація виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу, що виступає пріоритетом гуманітарної політики України. Свідченням цього є прийняття Концепції Нової української школи та реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Саме тому, актуальність системи виховної роботи зумовлена активним різнобічним пошуком шляхів результативного впровадження нової патріотичної парадигми виховання. Більше того, у Концепції Нової української школи проголошено принцип єдності навчання й виховання, що зумовило використання методів креативної освіти у вихованні особистості. Отже, виховна система навчального закладу «Консолідація дитячого соціуму з метою виховання національної гідності методами креативної освіти в контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи» має не тільки соціальну, суспільно-політичну та практичну актуальність, а й відображає прогресивні тенденції розвитку сучасної педагогіки, відповідає сформованому соціальному замовленню на ефективні виховні системи та інноваційні технології виховання

 • створення якісного освітнього простору Нової української школи для розвитку креативної, творчої особистості;
 • визначення особливостей та перспектив національно-патріотичного виховання методами креативної освіти в умовах навчально-виховного комплексу;
 • формування ціннісних ставлень і суджень, плекання української ідентичності;
 • організація виховної діяльності за моделлю поваги до прав людини та демократії;
 • виявлення індивідуальних нахилів та здібностей кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації;
 • широка реалізація програм із запобігання дискримінації, насильства та знущанням у школі;
 • заміна стандартизованих уявлень про виховну систему навчально-виховного комплексу інноваційними формами роботи;
 • моделювання, апробація та упровадження креативних технологій виховання;
 • розширення кола реальних учасників освітнього процесу, здатних упроваджувати в практику інноваційні технології;
 • сприяння розвитку і діяльності молодіжних творчих об’єднань у позанавчальний час, як центрів самореалізації особистості;
 • здійснення моніторингу результативності упровадження провідних ідей досвіду у роботу з молоддю у позанавчальний час;
 • досягнення ефективної роботи НВК щодо координації діагностико-профілактичної та просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів з питань попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів в учнівському середовищі;
 • активізація роботи з батьківською громадськістю, покращення роботи батьківського комітету.

Зміст та структура виховної діяльностіОрганізація діяльності класних колективівОрганізація роботи з попередження правопорушень, злочинності, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульностіОрганізація роботи з соціального захисту дітейЗвітність